Topp1

HP Warta har besökt Hisingens skolor - över 2 100 elevkontakter!

Publicerad 2021-12-14 10:37
Img 3166
Under hösten har HP Warta genomfört skolbesök på de flesta av skolorna på centrala Hisingen. Det har resulterat i att tusentals barn fått prova handboll på sin skollektion.

Att aktivera barn och ungdomar är en utmaning i dagens samhälle. HP Warta redovisar nu det oerhörda arbete som några av föreningens krafter genomfört under hösten för att låta skolelever på centrala Hisingen prova handboll.

HP Warta har nämligen via skolbesök besökt 107 klasser och skapat 2 106 elevkontakter. Alla har fått prova handboll på sin idrottslektion i skolan och vi ser nu att många hör av sig till vår förening och vill testa mer handboll på sin fritid. Det är barn och ungdomar från hela vårat upptagningsområde på centrala Hisingen.

De skolor vi besökt under hösten är:

 • Kärrdalsskolan
 • Lerlyckeskolan
 • Rambergsskolan
 • Toleredsskolan
 • Herrgårdsskolan
 • Jättestensskolan
 • Bjurslättsskolan
 • Landamäreskolan
 • Taubeskolan
 • Sjumilaskolan

Vi vill tacka rektorer och idrottslärare för ett stort engagemang. Vi ser hur HP Warta bidragit med kunskaper om övningar och materialfrågor som nu skolorna har nytta av i sitt dagliga arbete med undervisningen.

Vill ni veta mer? Vill ni också prova handboll? Vill ditt företag stötta oss att fortsätta genomföra skolbesök?

Hör av er med alla idéer, frågor och funderingar till ungdom@hpwarta.se

Md logga f rg cmyk 6
Sponsor HP Warta Ungdom
Md frontbilar
Huvudsponsor Ungdom
Md ljungstro m photography
Md sponsorhuset
Nordic wellness logo no symbol cmyk 2
Md salming
Md teho
Md estrella logo
Md kakservice
Md coop extra logotyp kvadratisk
Md nordstan
Md gevalia
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub